Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 43 : Närmare samarbete

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment by Mr. Vytenis Povilas Andriukaitis
- Proposition d'amendement déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by Ms Danuta Hübner
- Proposition d'amendement déposée par Monsieur de Villepin
- Proposition d'amendement déposée par Mme Pervenche Berès, Olivier Duhamel, Ben Fayot
- Suggestion for amendment by Mr Andrew Duff, Mr Paul Helminger, Lord Maclennan
- Suggestion for amendment by Ms Sandra Kalniete
- Suggestion for amendment by Mr Joschka Fischer
- Proposition d'amendement déposée par M. Hubert HAENEL, membre titulaire
- Proposition d'amendement déposée par Ernâni Lopes, António Nazaré Pereira et Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment by Mr J. Kohout
- Suggestion for amendment by Mr Kiljunen
- Suggestion for amendment by Mr Hain
- Suggestion for amendment by Mr Michael Frendo
- Suggestion for amendment by Mr Péter Balázs
- Suggestion for amendment by Dick Roche
- Suggestion for amendment by Monsieur Queiró
- Proposition d'amendement déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment by Mr Joschka Fischer
- Suggestion for amendment by Mr Andrew Duff, Algirdas Gricius, Mr Dimitrij Rupel, Members of the Convention and Lord Mclennan of Rogart, Mrs Eva Licthenberger
- Proposition d'amendement déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment by Mr Péter Balázs
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)