Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

KAPITEL VIII - GENOMFÖRANDE AV SOLIDARITETSKLAUSULEN

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by MacCormick, Neil, Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, Nagy
- Suggestion for amendment of title by Dick Roche
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment of title by Mrs. Marietta GIANNAKOU and Mr. Evripidis STYLIANIDIS
- Suggestion for amendment of title by Mr Kiljunen
- Suggestion for amendment of title by Jens-Peter Bonde, Member
- Suggestion for amendment of title by Ms. GIANNAKOU Marietta, Mr. AVGERINOS Paraskevas, Mr. BROK Elmar, Members and Mr. STYLIANIDIS Evripidis, alternate
- Proposition d'amendement au titre déposée par M. Dominique de Villepin
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen
- Suggestion for amendment of title by Monsieur Luís Queiró
- Suggestion for amendment of title by John Gormley
- Suggestion for amendment of title by Mr Hannes FARNLEITNER
- Suggestion for amendment of title by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg and Mr Kenneth Kvist, national parliament representatives
- Suggestion for amendment of title by Voggenhuber, Lichtenberger, Wagener
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
- Suggestion for amendment of title by Ingvar SVENSSON
- Suggestion for amendment of title by Mr Hain
- Suggestion for amendment of title by Dick Roche
- Suggestion for amendment of title by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
- Suggestion for amendment of title by Joschka Fischer
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)