Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

AVDELNING VII : Unionens finanser

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Proposition d'amendement au titre déposée par M. David O'SULLIVAN
- Suggestion for amendment of title by Maria Eduarda de Azevedo / António Nazaré Pereira
- Proposition d'amendement au titre déposée par M. Dominique de VILLEPIN
- Suggestion for amendment of title by Timothy Kirkhope MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)