Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Underavsnitt 1 - Arbetstagare

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of subsection by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par Anne Van Lancker, Elena Paciotti, Linda McAvan, Pervenche Berès, Oliver Duhamel, Luis Marinho, Carlos Carnero, Maria Berger, Caspar Einem, Vytenis Andriukaitis, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Genowefa Grabowska, Adrian Severin, Ben Fayot, Claudio Martini, Proinsias De Rossa
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par Mme SIGMUND, M. BRIESCH et M. FRERICHS
- Suggestion for amendment of subsection by Dick Roche
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment of subsection by Mr. Rein Lang, Mr. Tunne Kelam - members Mr. Henrik Hololei, Mrs. Liina Tõnisson, Mr. Urmas Reinsalu - alternates
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hain
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Joschka Fischer
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Henning Christophersen
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Bonde
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Mme C. du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par Ernâni Lopes and Giorgos Katiforis
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Mme C. du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Mr Hain
- Proposition d'amendement à la sous-section déposée par Mr Danny Pieters
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)