Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 6 - Administrativt samarbete

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries - T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Dominique de Villepin
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)