Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 1 - Folkhälsa

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Proposition d'amendement à la section déposée par Ernâni Lopes, Giorgos Katiforis
- Suggestion for amendment of section by Ms. Dybkjær
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Proposition d'amendement à la section déposée par Madame Anne Van Lancker, Roger Briesch, Olivier Duhamel, Carlos Carnero - Gonzalez, Ben Fayot, Ornella Paciotti, Pervenche Beres, Maria Berger, , Caspar Einem
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Mrs. Marietta GIANNAKOU and Mr. Evripidis STYLIANIDIS
- Suggestion for amendment of section by Joschka Fischer
- Suggestion for amendment of section by Mr Andrew Duff
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of section by Mr Proinsias De Rossa
- Suggestion for amendment of section by Josep Borrell, Carlos Carnero, Diego Lopez-Garrido
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)