Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 47: Arbetsmarknadens parter och den autonoma sociala dialogen

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Proposition d'amendement déposée par Anne Van Lancker, Pervenche Beres
- Suggestion for amendment by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment by Giorgos Katiforis
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)