Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 37: Gemensamma principer för unionens akter

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment by Mr Andrew Duff, Mr Lamberto Dini, Mr Paul Helminger, Mr Rein Lang, Lord Maclennan
- Suggestion for amendment by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment by M. Louis Michel, M. Karel de Gucht, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment by J. Kohout
- Suggestion for amendment by M. Pierre LEQUILLER, Membre
- Suggestion for amendment by Mr Fischer
- Suggestion for amendment by Messieurs Ernâni Lopes et Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by Mr Gianfranco FINI
- Suggestion for amendment by The Earl of STOCKTON
- Suggestion for amendment by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, Mr Göran Lennmarker and Mr Kenneth Kvist, national parliament representatives
- Suggestion for amendment by Mr Hain
- Suggestion for amendment by M. Dominique de VILLEPIN
- Suggestion for amendment by Mr Andrew Duff, Paul Helminger, Peeter Kreitzberg, Algirdas Gricius, Puiu Hasotti, Jelko Kacin, Zekeriya Akçam, Members of the Convention, Lone Dybkjaer, Willem Van Eekelen, Lord Robert MacLennan of Rogart, Nesrin Uzun, Marios Matsakis, Androula Vassiliou, Istvan Szent-Ivanyi, Peter Eckstein-Kovacs, Ibrahim Ozal, alternate Members of the Convention
- Suggestion for amendment by Mr FARNLEITNER
- Suggestion for amendment by Mr Ivan Korcok, Mr Jan Figel, Mr Juraj Migaš
- Suggestion for amendment by Mr Erwin Teufel
- Suggestion for amendment by Mr Georges Jacobs - UNICE
- Suggestion for amendment by Mr.V.P.Andriukaitis (LT Parl., Status-Member), Mr.A.Gricius (LT Parl., Status-Member), Mr. R.Martikonis (LT Gov., Status-Member), Mr. G.Šivickas (LT Parl., Status-Alternate)
- Suggestion for amendment by Mr Kirkhope MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)