Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 50: Skydd av personuppgifter

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by Mr Andrew Duff, Mr Lamberto Dini, Mr Paul Helminger, Mr Rein Lang, Lord Maclennan
- Suggestion for amendment by Erwin Teufel
- Suggestion for amendment by Mr Hain
- Suggestion for amendment by Mr Bonde, Mr Dalgaard (Alternate), Mr Heathcoat-Amory, Mr Skaarup, Mr Zahradil
- Proposition d'amendement déposée par Dominique de Villepin
- Suggestion for amendment by Joschka Fischer
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment by Mr David Heathcoat-Amory, Mr Bonde
- Proposition d'amendement déposée par M. Jacques FLOCH, Membre suppléant
- Suggestion for amendment by Monsieur Luís Queiró
- Suggestion for amendment by Prof. Dr. Jürgen Meyer
- Suggestion for amendment by Mr Hain
- Proposition d'amendement déposée par Maria Eduarda Azevedo (membre), António Nazaré Pereira (suppléant)
- Suggestion for amendment by Mr Andrew Duff, Mr Lamberto Dini, Mr Paul Helminger, Mr Dimitrij Rupel, Mr Karel De Gucht, Mr Peeter Kreitzberg, Mr Algirdas Gricius, Mr Puiu Hasotti, Mr Jelko Kacin, Mr Zekeriya Akçam and Mr Eugenijus Maldeikis; and Alternate Members: Ms Lone Dybkjaer, Mr Valdo Spini, Mr Willem Van Eekelen, Lord Maclennan of Rogart, Mr Nesrin Uzun, Mr Marios Matsakis, Mrs Androula Vassiliou, Mr Istvan Szent-Ivanyi, Mr Péter Eckstein-Kovacs, Mr Patrick Dewael, Mr Ibrahim Ozal and Mr Gintautas Sivickas
- Suggestion for amendment by Mr David Heathcoat-Amory MP and The Earl of Stockton MEP
- Suggestion for amendment by Mr. Ivan Korčok (Slovakia)
- Suggestion for amendment by Ján Figeľ, Juraj Migaš (Slovakia)
- Suggestion for amendment by M Caspar EINEM
- Proposition d'amendement déposée par MM. Haenel, membre titulaire, et Badinter, membre suppléant
- Suggestion for amendment by Mr Hannes FARNLEITNER, Mr Gerhard TUSEK, Mr Reinhard Eugen BÖSCH, Mr Eduard MAINONI
- Proposition d'amendement déposée par Cristiana MUSCARDINI
- Suggestion for amendment by Voggenhuber, MacCormick, Lichtenberger
- Suggestion for amendment by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)