Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


DEL III : UNIONENS POLITIK OCH FUNKTION

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, Nagy, MacCormick, Gormley
- Proposition d'amendement au titre déposée par Ernâni Lopes, Giorgos Katiforis
- Suggestion for amendment of title by Mr Sören Lekberg Mrs Lena Hjelm-Wallén Mr Göran Lennmarker Mr Kenneth Kvist Mr Ingvar Svensson Mr Sven-Olof Petersson
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)