Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 3 - Ekonomisk och social sammanhållning

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Proposition d'amendement à la section déposée par Mme Pervenche Berès, Olivier Duhamel, Proinsias de Rossa, Ben Fayot, Caspar Einem, Elena Paciotti
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Proposition d'amendement à la section déposée par Madame Palacio
- Suggestion for amendment of section by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Lichtenberger, Nagy
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of section by Mr. Henrik Hololei
- Suggestion for amendment of section by Ms Helle THORNING-SCHMIDT
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT M.M.DAMMEYER M.P.DEWAEL Mme C. du GRANRUT M.C.MARTINI M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Lichtenberger, Nagy,
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Ms Helle THORNING-SCHMIDT
- Suggestion for amendment of section by Mr. Henrik Hololei
- Suggestion for amendment of section by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Mr Fischer
- Suggestion for amendment of section by Monsieur Ben Fayot (Chambre des Députés, Luxembourg)
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT M.M.DAMMEYER M.P.DEWAEL Mme C. du GRANRUT M.C.MARTINI M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Proposition d'amendement à la section déposée par Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)