Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

AVDELNING V - UNIONENS YTTRE ÅTGÄRDER

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Proposition d'amendement au titre déposée par Olivier Duhamel
- Suggestion for amendment of title by W. van Eekelen
- Suggestion for amendment of title by Mr. Adrian Severin
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)