Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 4 - Gemensamma bestämmelser

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, Nagy, MacCormick
- Suggestion for amendment of section by
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, LEQUILLER, AKCAM, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, GIANNAKOU, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, STOCKTON, SZAJER, TEUFEL, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Suggestion for amendment of section by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Proposition d'amendement à la section déposée par Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of section by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)