Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

AVDELNING IV - ASSOCIERING AV DE UTOMEUROPEISKA LÄNDERNA OCH TERRITORIERNA

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Ms Helle THORNING-SCHMIDT
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)