Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 7 - Tillnärmning av lagstiftningen

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Tiilikainen, Kiljunen, Vilén - Members Peltomäki, Takkula and Helle - Alternates
- Suggestion for amendment of section by Mr Dick Roche
- Suggestion for amendment of section by Member Mr Göran Lennmarker
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of section by - Member: Hjelm-Wallén and Lekberg - Alternate: Petersson
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by Mr Dick Roche
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Jens-Peter Bonde, proposed in collaboration with, Ulla Sandbæk and Bent Hindrup Andersen.
- Suggestion for amendment of section by Ms Helle THORNING-SCHMIDT
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Suggestion for amendment of section by Maij-Weggen
- Suggestion for amendment of section by
- Suggestion for amendment of section by Mr Andrew Duff
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT M.M.DAMMEYER M.P.DEWAEL Mme C. du GRANRUT M.C.MARTINI M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALMEIDA GARRETT, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, KAUPPI, KELAM, LAMASSOURE, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, SZAJER, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT M.M.DAMMEYER M.P.DEWAEL Mme C. du GRANRUT M.C.MARTINI M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of section by Mr Joachim Wuermeling
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur Olivier Duhamel, Madame Pervenche Berès
- Suggestion for amendment of section by Mr Joachim Wuermeling
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, SZAJER, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of section by Mr Joachim Wuermeling
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur Olivier Duhamel, Madame Pervenche Berès
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)