Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 3 - Institutionella bestämmelser

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Madame Palacio
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Wagener, Nagy, MacCormick
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur Alain Lamassoure
- Suggestion for amendment of section by Farnleitner
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, LEQUILLER, AKCAM, ALMEIDA GARRETT, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, SZAJER, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Proposition d'amendement à la section déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Mr. Rein Lang, Mr. Tunne Kelam - members Mr. Henrik Hololei, Mrs. Liina Tõnisson, Mr. Urmas Reinsalu - alternates
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALMEIDA GARRETT, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, SZAJER, TEUFEL, VAN DER LINDEN, VILEN, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Wagener, Nagy, MacCormick
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment of section by Farnleitner
- Proposition d'amendement à la section déposée par MME PERVENCHE BERÈS, OLIVIER DUHAMEL, BEN FAYOT, EMILIO GABAGLIO, ELENA PACIOTTI, JACQUES FLOCH, FRANC HORVAT
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Wagener, Nagy, MacCormick
- Suggestion for amendment of section by BROK, AZEVEDO, AKCAM, ALTMAIER, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, FOGLER, FRENDO, GIANNAKOU, KAUPPI, KELAM, LENNMARKER, LIEPINA, MAIJ-WEGGEN, PIKS, RACK, SANTER, SZAJER, VAN DER LINDEN, VILEN, KAUPPI, VAN DIJK, WITTBRODT, WUERMELING
- Suggestion for amendment of section by Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Mr Farnleitner
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)