Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

AVDELNING II - ICKE DISKRIMINERING OCH MEDBORGARSKAP

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Mr Giuliano Amato, Mr Elmar Brok and Mr Andrew Duff
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Proposition d'amendement au titre déposée par Monsieur Olivier Duhamel, Madame Pervenche Berès
- Suggestion for amendment of title by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of title by Mr : Voggenhuber, Lichtenberger, Gormley, Nagy, Wagener, Helminger, MacCormick
- Suggestion for amendment of title by Maij-Weggen
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Mr Hain
- Suggestion for amendment of title by Mr FARNLEITNER
- Proposition d'amendement au titre déposée par M.J.CHABERT M.M.DAMMEYER M.P.DEWAEL Mme C. du GRANRUT M.C.MARTINI M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of title by MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of title by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Mr Hain
- Suggestion for amendment of title by Joschka Fischer
- Suggestion for amendment of title by Mr Hannes Farnleitner
- Proposition d'amendement au titre déposée par M.J.CHABERT M.M.DAMMEYER M.P.DEWAEL Mme C. du GRANRUT M.C.MARTINI M.R.VALCARCEL SISO
- Proposition d'amendement au titre déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of title by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of title by Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, Nagy
- Proposition d'amendement au titre déposée par Anne Van Lancker, Roger Briesch, Olivier Duhamel, Helle Thorning-Schmidt, Carlos Carnero - Gonzalez, Ben Fayot, Ornella Paciotti, Pervenche Beres, Maria Berger, , Caspar Einem
- Suggestion for amendment of title by Mr : Helle THORNING-SCHMIDT
- Proposition d'amendement au titre déposée par Mme SIGMUND, M. BRIESCH et M. FRERICHS
- Proposition d'amendement au titre déposée par Elena Paciotti, Proinsias De Rossa, Maria Berger
- Suggestion for amendment of title by Maij-Weggen
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Mr Hain
- Suggestion for amendment of title by Ms. Dybkjær
- Proposition d'amendement au titre déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of title by Mr Proinsias De Rossa
- Proposition d'amendement au titre déposée par Josep Borrell, Carlos Carnero, Diego Lopez-Garrido
- Suggestion for amendment of title by Mr Bonde
- Proposition d'amendement au titre déposée par MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Mr Hain
- Proposition d'amendement au titre déposée par Monsieur Olivier Duhamel, Madame Pervenche Berès
- Proposition d'amendement au titre déposée par M.J.CHABERT M.M.DAMMEYER M.P.DEWAEL Mme C. du GRANRUT M.C.MARTINI M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of title by Elena Paciotti
- Proposition d'amendement au titre déposée par Monsieur Olivier Duhamel, Madame Pervenche Berès
- Proposition d'amendement au titre déposée par Monsieur Olivier Duhamel, Madame Pervenche Berès
- Proposition d'amendement au titre déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann and Anne van Lancker
- Suggestion for amendment of title by Emilio GABAGLIO
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)