Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

KAPITEL IV - ETT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Proposition d'amendement au titre déposée par Ernâni Lopes et Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of title by R. van der Linden (member), F. Timmermans (member)
- Suggestion for amendment of title by Jan Kohout
- Suggestion for amendment of title by Mr. Figeľ
- Suggestion for amendment of title by Maria Eduarda de Azevedo / António Nazaré Pereira
- Proposition d'amendement au titre déposée par Mme Muscardini
- Proposition d'amendement au titre déposée par Duhamel Olivier
- Suggestion for amendment of title by Timothy Kirkhope MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)