Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Underavsnitt 3 - Rådet

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of subsection by Andrew Duff
- Suggestion for amendment of subsection by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of subsection by Bonde
- Suggestion for amendment of subsection by Dick Roche
- Suggestion for amendment of subsection by Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)