Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 1 - Sysselsättning

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur Dominique de Villepin
- Proposition d'amendement à la section déposée par Josep Borrell, Carlos Carnero, Diego Lopez-Garrido
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Proposition d'amendement à la section déposée par Sylvia - Yvonne Kaufmann, Anne Van Lancker, Emilio Gabaglio, Roger Briesch, Olivier Duhamel, Helle Thorning- Schmidt, Carlos Carnero - Gonzalez, Ben Fayot, Ornella Paciotti, Pervenche Beres, Linda Mc Avan, Maria Berger, Caspar Einem, Elio Di Rupo
- Suggestion for amendment of section by Mr Andrew Duff
- Suggestion for amendment of section by Mr Andrew Duff
- Suggestion for amendment of section by Mr Andrew Duff
- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment of section by Proinsias De Rossa
- Proposition d'amendement à la section déposée par Madame Anne Van Lancker, Roger Briesch, Olivier Duhamel, Helle Thorning-Schmidt, Carlos Carnero - Gonzalez, Ben Fayot, Ornella Paciotti, Pervenche Beres, Maria Berger, Caspar Einem
- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment of section by Emilio GABAGLIO
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)