Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 9 - Forskning och teknisk utveckling samt rymden

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Proposition d'amendement à la section déposée par Mme SIGMUND, M. BRIESCH et M. FRERICHS
- Proposition d'amendement à la section déposée par Josep Borrell, Carlos Carnero, Diego Lopez-Garrido
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Proposition d'amendement à la section déposée par Ernâni Lopes et Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of section by Ms. Dybkjær
- Suggestion for amendment of section by Ms. Dybkjær
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Mme C. du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Mme C. du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Mme C. du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Mme C. du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Proposition d'amendement à la section déposée par Elena Paciotti, Pervenche Berès, Maria Berger, Helle Thorning- Schmidt, Olivier Duhamel, Linda McAvan, Luis Marinho, Carlos Carnero, Anne Van Lancker, Caspar Einem, Vytenis Andriukaitis, Adrian Severin, Jürgen Meyer, Ben Fayot, Claudio Martini, Proinsias De Rossa
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment of section by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Ms. Dybkjær
- Proposition d'amendement à la section déposée par M.J.CHABERT, M.M.DAMMEYER, M.P.DEWAEL, Mme C. du GRANRUT, M.C.MARTINI, M.R.VALCARCEL SISO
- Suggestion for amendment of section by Alberto Costa - Member, Guilherme d’Oliveira Martins - Alternate
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Proposition d'amendement à la section déposée par Elena Paciotti, Pervenche Berès, Maria Berger, Helle Thorning- Schmidt, Olivier Duhamel, Linda McAvan, Luis Marinho, Carlos Carnero, Anne Van Lancker, Caspar Einem, Vytenis Andriukaitis, Adrian Severin, Jürgen Meyer, Ben Fayot, Claudio Martini, Proinsias De Rossa, Robert Badinter
- Proposition d'amendement à la section déposée par M. Louis Michel, M. Elio di Rupo, Mme Anne Van Lancker, membres de la Convention et M. Pierre Chevalier et Mme Marie Nagy, membres suppléants de la Convention
- Suggestion for amendment of section by Ms Hjelm-Wallén
- Proposition d'amendement à la section déposée par Madame Anne Van Lancker, Roger Briesch, Olivier Duhamel, Carlos Carnero - Gonzalez, Ben Fayot, Ornella Paciotti, Pervenche Beres, Maria Berger, , Caspar Einem
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)