Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

Avsnitt 2 - Unionens årliga budget

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by G.M. de Vries T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of section by Voggenhuber, Wagener, Lichtenberger, MacCormick, Nagy
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Suggestion for amendment of section by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Joschke Fischer
- Suggestion for amendment of section by Farnleitner
- Proposition d'amendement à la section déposée par Monsieur de Villepin
- Suggestion for amendment of section by Mr Bonde
- Suggestion for amendment of section by MM. Barnier, Vitorino, O’Sullivan et Ponzano
- Proposition d'amendement à la section déposée par Ernâni Lopes, Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)