Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

KAPITEL V - OMRÅDEN INOM VILKA UNIONEN KAN BESLUTA OM ATT GENOMFÖRA SAMORDNADE, KOMPLETTERANDE ELLER STÖDJANDE ÅTGÄRDER

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

* No amendments *
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)