Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 6: Status som juridisk person

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment by BROK, SZAJER, AKCAM, TEUFEL, GIANNAKOU, VAN DER LINDEN, LAMASSOURE, BREJC, DEMETRIOU, FIGEL, LIEPINA, SANTER, KELAM, KROUPA, TAJANI, ALMEIDA GARRETT, ALTMAIER, KAUPPI, LENNMARKER, MAIJWEGGEN, RACK, VILEN, WÜRMELING
- Suggestion for amendment by Alberto Costa, Maria Eduarda Azevedo (Members), Guilherme d'Oliveira Martins, António Nazaré Pereira (Alternates)
- Suggestion for amendment by M. Dominique de Villepin (Membre)
- Suggestion for amendment by Mr Edmund Wittbrodt
- Suggestion for amendment by Mr Dimitrij Rupel (Member)
- Suggestion for amendment by Ms. Irena Belohorska - member, Jan Zahradil - member, Mr Jens-Peter Bonde - member, Mr David Heathcoat-Amory - member, Mr William Abitbol - alternate, Mr Peter Skaarup - member, Mr Per Dalgaard - alternate, Mr Esko Seppänen - alternate, and Mr John Gormley - alternate.
- Suggestion for amendment by Elmar BROK, Joszef SZAJER, Erwin TEUFEL, Jan Jacob VAN DIJK, René VAN DER LINDEN, Frantisek KROUPA, John CUSHNAHAN, Antonio TAJANI, Teresa ALMEIDA GARRETT, Peter ALTMAIER, Jan FIGEL, Marietta GIANNAKOU, Piia Noora KAUPPI, Göran LENNMARKER, Hanja MAIJ-WEGGEN, Reinhard RACK, Joachim WÜRMELING (Members and Alternates)
- Suggestion for amendment by MM Kiljunen and Vanhanen (Members)
- Suggestion for amendment by the Earl of Stockton MEP (Alternate)
- Suggestion for amendment by Teija Tiilikainen and Antti Peltomäki
- Suggestion for amendment by Mr Kirkhope MEP (Member)
- Suggestion for amendment by Elmar BROK, Joszef SZAJER, Erwin TEUFEL, Jan Jacob VAN DIJK, René VAN DER LINDEN, Frantisek KROUPA, Jacques SANTER, John CUSHNAHAN, Antonio TAJANI, Teresa ALMEIDA GARRETT, Peter ALTMAIER, Jan FIGEL, Marco FOLLINI, Marietta GIANNAKOU, Piia Noora KAUPPI, Göran LENNMARKER, Hanja MAIJ-WEGGEN, Reinhard RACK, Joachim WÜRMELING (Members and Alternates)
- Suggestion for amendment by Elmar BROK, Joszef SZAJER, Erwin TEUFEL, René VAN DER LINDEN, Frantisek KROUPA, Jacques SANTER, John CUSHNAHAN, Antonio TAJANI, Teresa ALMEIDA GARRETT, Peter ALTMAIER, Jan FIGEL, Marco FOLLINI, Marietta GIANNAKOU, Piia Noora KAUPPI, Göran LENNMARKER, Hanja MAIJ-WEGGEN, Reinhard RACK, Joachim WÜRMELING (Members and Alternates)
- Suggestion for amendment by Elmar BROK, Erwin TEUFEL, Jan Jacob VAN DIJK, René VAN DER LINDEN, Frantisek KROUPA, Jacques SANTER, John CUSHNAHAN, Teresa ALMEIDA GARRETT, Peter ALTMAIER, Jan FIGEL, Marco FOLLINI, Marietta GIANNAKOU, Piia Noora KAUPPI, Hanja MAIJ-WEGGEN, Reinhard RACK, Joachim WÜRMELING (Member s and Alternates)
- Suggestion for amendment by Danuta Hübner (Member)
- Suggestion for amendment by Ján FIGEL (Member)
- Suggestion for amendment by Mr Józef Oleksy (member)
- Suggestion for amendment by Rt Hon David Heathcoat-Amory, MP (Suppléant)
- Suggestion for amendment by Ernâni Lopes (members)
- Suggestion for amendment by Mr Hain (member)
- Suggestion for amendment by William ABITBOL (membre)
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)