Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

KAPITEL II - DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)