Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Tredje delen av konstitutionen

KAPITEL V - RESTRIKTIVA ÅTGÄRDER

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment of title by Mr George Vella
- Suggestion for amendment of title by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, national parliament representative.
- Suggestion for amendment of title by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of title by Mr Hain
- Suggestion for amendment of title by Mr Hannes Farnleitner
- Proposition d'amendement au titre déposée par Borrell (miembro), Carnero y López Garrido (suplentes)
- Suggestion for amendment of title by Jens-Peter Bonde, Member
- Proposition d'amendement au titre déposée par M. Dominique de Villepin
- Suggestion for amendment of title by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment of title by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Matti Vanhanen, Riitta Korhonen
- Suggestion for amendment of title by Monsieur Luís Queiró
- Suggestion for amendment of title by John Gormley
- Suggestion for amendment of title by Mr Hannes FARNLEITNER
- Suggestion for amendment of title by Mr Andrew Duff, Mr Lamberto Dini, Mr Paul Helminger, Mr Dimitrij Rupel, Mr Peeter Kreitzberg, Mr Algirdas Gricius, Mr Puiu Hasotti, Mr Jelko Kacin, Mr Zekeriya Akçam and Mr Eugenijus Maldeikis; and Alternate Members: Ms Lone Dybkjaer, Mr Willem Van Eekelen, Mr Nesrin Uzun, Mr Marios Matsakis, Mrs Androula Vassiliou, Mr Istvan Szent-Ivanyi, Mr Péter Eckstein-Kovacs, Mr Ibrahim Ozal and Mr Gintautas Sivickas.
- Suggestion for amendment of title by O’Sullivan and Ponzano
- Suggestion for amendment of title by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives and Mr Sören Lekberg, Mr Göran Lennmarker and Mr Kenneth Kvist, national parliament representatives
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
- Suggestion for amendment of title by David Heathcoat-Amory
- Suggestion for amendment of title by Dick Roche
- Suggestion for amendment of title by G.M. de Vries, T.J.A.M. de Bruijn
- Suggestion for amendment of title by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)