Home

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR AV ARTIKELTEXTEN I FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION FÖR EUROPA


Första delen av konstitutionen

Artikel 30: Revisionsrätten

* Ändringsförslagen till denna artikel kan hänvisa till den tidigare numreringen av första delen av utkastet till konstitution, ändrad den 28 maj 2003.

- Suggestion for amendment by Mr. Caspar EINEM, Mr. Vytenis ANDRIUKAITIS, Mr. Alberto COSTA, Ms. Maria BERGER
- Suggestion for amendment by Mr Hain
- Suggestion for amendment by BROK; SANTER; STYLIANIDIS; TAJANI; TEUFEL; VAN DER LINDEN; ALTMAIER; AZEVEDO; BASILE; BREJC; CUSHNAHAN; DEMETRIOU; DOLORES; FOGLER; FRENDO; GIANNAKOU; KARINS ; KAUPPI; KELEMEN; KORHONEN; KRASTS; KROUPA; LAMASSOURE; LENNMARKER; LEQUILLER; LIEPINA; MAIJWEGGEN; MLADENOV; PIKS; RACK; VAN DIJK; WITTBRODT; WÜRMELING; ZIELENIEC; ZILE
- Suggestion for amendment by Vytenis Povilas Andriukaitis, Gintautas Šivickas
- Suggestion for amendment by Vytenis Povilas Andriukaitis, Algirdas Gricius, Gintautas Šivickas, Eugenijus Maldeikis
- Suggestion for amendment by Jens-Peter Bonde, Member
- Suggestion for amendment by Linda McAvan
- Suggestion for amendment by Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann
- Suggestion for amendment by Monsieur Luís Queiró
- Suggestion for amendment by Mrs Lena Hjelm-Wallén and Mr Sven-Olof Petersson, government representatives, and Mr Sören Lekberg, national parliament representative
- Suggestion for amendment by Erwin Teufel
- Suggestion for amendment by David Heathcoat-Amory
- Suggestion for amendment by Dick Roche
- Suggestion for amendment by Mr Caspar EINEM
- Suggestion for amendment by Mr Barnier, Mr Vitorino, Mr O'Sullivan and Mr Ponzano
- Suggestion for amendment by Joschka Fischer
- Suggestion for amendment by Mr Hain
- Suggestion for amendment by TIMOTHY KIRKHOPE MEP
- Proposition d'amendement déposée par Borrell (miembro), Carnero y López Garrido (suplentes)
 
Senast uppdaterad : 28/07/2003 (16:59)