Home

Sammansättning

Ordförandeskapet

Ordförande
Ordförande Valéry GISCARD d'ESTAING
Vice ordförande
Giuliano AMATO

Jean-Luc DEHAENE