Home

Sammansättning

Företrädare för Europeiska kommissionen

LEDAMOT
SUPPLEANT
  Michel BARNIER   David O'Sullivan
  António VITORINO   Paolo Ponzano