Home

Secretariaat

De Conventie en het Praesidium worden bijgestaan door een secretariaat, dat geleid wordt door een secretaris-generaal, Sir John Kerr, voormalig hoofd van de Britse diplomatieke dienst. Het secretariaat staat de leden van de Conventie bij in alle aspecten van het werk van de Conventie, meer bepaald door discussiestukken voor de Conventie uit te werken, reflectiedocumenten op te stellen en syntheses van de debatten te maken. Voorts staat het de voorzitter, de twee vice-voorzitters en het Praesidium bij. Daarnaast is het secretariaat verantwoordelijk voor de logistieke en praktische kant van de organisatie van de Conventie en is het belast met de organisatie van de activiteiten van het Forum.

De leden van het secretariaat komen hoofdzakelijk uit het secretariaat-generaal van de Raad, maar het telt ook deskundigen van de Europese Commissie en het Europees Parlement, en personen van buiten de instellingen onder zijn leden.

Hieronder vindt u een volledige lijst van de leden van het secretariaat, met hun contactinformatie.

Secretariaat

Sir John KERR
Secretaris-generaal

Tel. 32-285 5071 / 5072 (secr.)
Email: john.kerr@consilium.eu.int
Fax : +32-285 5073

Annalisa GIANNELLA
Adjunct-secretaris-generaal

Tel. 32-2-285 8044/8045 (secr.)
Email: annalisa.giannella@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 8155

Nikolaus MEYER-LANDRUT
Woordvoerder

Tel. 32-2-285 5044/7105(secr.)
Email: convention.presse@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 5060


Kabinet van de Voorzitter

Walpurga SPECKBACHER
Kabinetschef

Tel. 32-2-285 5240
Email: walpurga.speckbacher@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 7565

Alessandra SCHIAVO

Tel. 32-2-285 5972
Email: alessandra.schiavo@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 6162


Leden van het secretariaat
Redacteuren :
Marta ARPIO SANTACRUZ

Tel. 32-2-285 6183
Email: marta.arpio@consilium.eu.int

Agnieszka BARTOL

Tel. 32-2-285 6694
Email: agnieszka.bartol@consilium.eu.int

Hervé BRIBOSIA

Tel. 32-2-285 5047
Email: herve.bribosia@consilium.eu.int

Maryem van den HEUVEL

Tel. 32-2-285 8503
Email: maryem.vandenheuvel@consilium.eu.int

Clemens LADENBURGER

Tel. 32-2-285 5057
Email: clemens.ladenburger@consilium.eu.int

María José MARTÍNEZ IGLESIAS

Tel. 32-2-285 5061
Email: maria-jose.martinez-iglesias@consilium.eu.int

Guy MILTON

Tel. 32-2-285 8519
Email: guy.milton@consilium.eu.int

Ricardo PASSOS

Tel. 32-2-285 5049
Email: ricardo.passos@consilium.eu.int

Kristin de PEYRON

Tel. 32-2-285 9816
Email: kristin.depeyron@consilium.eu.int

Alain PILETTE

Tel. 32-2-285 8989
Email: alain.pilette@consilium.eu.int

Etienne de PONCINS

Tel. 32-2-285 5112
Email: etienne.deponcins@consilium.eu.int

Adviseurs :
Nicole BUCHET

Tel. 32-2-285 5180
Email: nicole.buchet@consilium.eu.int

Elisabeth GATEAU

Tel. 32-2-285 9806
Email: elisabeth.gateau@consilium.eu.int

Andere leden :
Alan PIOTROWSKI

Tel. 32-2-285 6240
Email: alan.piotrowski@consilium.eu.int

Anne WALTER

Tel. 32-2-285 6348
Email: anne.walter@consilium.eu.int
Fax : +32-2-285 5060

POSTADRES :

Secretariaat van de Europese Conventie
Wetstraat 175
B-1048 BRUSSEL
BELGIË