Home

Praesidium

Het Praesidium speelt een stuwende rol en draagt een basis aan voor de werkzaamheden van de Conventie.

Het Praesidium bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitters van de Conventie en negen uit de Conventie voortkomende leden: de vertegenwoordigers van alle regeringen die tijdens de Conventie het voorzitterschap van de Unie bekleden (Spanje, Denemarken en Griekenland), twee vertegenwoordigers van de nationale parlementen, twee vertegenwoordigers van het Europees Parlement en twee vertegenwoordigers van de Commissie.

Het Praesidium komt regelmatig bijeen, normaal tweemaal per maand: vóór elke plenaire zitting van de Conventie en eenmaal tussen twee zittingen.

Zijn specifieke taak bestaat erin ontwerp-agenda's voor de plenaire zittingen op te stellen en toe te zien op de activiteiten en de organisatie van het Forum.

De heer Peterle, vertegenwoordiger van het Sloveense parlement bij de Conventie, woont de vergaderingen van het Praesidium als genodigde bij. Hij werd aangewezen door de vertegenwoordigers van de nationale parlementen van de kandidaat-lidstaten.

Voorzitter

President Valéry GISCARD d'ESTAING

Vice-voorzitters

De heer Giuliano AMATO

De heer Jean-Luc DEHAENE

Vertegenwoordigers van de regeringen die het voorzitterschap van de Raad uitoefenen tijdens de Conventie

De heer Alfonso DASTIS

De heer Henning CHRISTOPHERSEN

De heer Georges PAPANDREOU

Vertegenwoordigers van de nationale parlementen

De heer John BRUTON

Mevrouw Gisela STUART

Vertegenwoordigers van het Europees Parlement

De heer Klaus HÄNSCH

De heer Íñigo MÉNDEZ DE VIGO

Vertegenwoordigers van de Europese Commissie

De heer Michel BARNIER

De heer António VITORINO

Genodigde

De heer Alojz PETERLE