Home

Trefwoorden

Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken is geïnstitutionaliseerd in het Verdrag betreffende de Europese Unie (Verdrag van Maastricht). Deze samenwerking heeft ten doel het beginsel van vrij verkeer van personen te realiseren en betreft de volgende sectoren:

  · asielbeleid;

  · voorschriften met betrekking tot de overschrijding van de buitengrenzen van de lidstaten;

  · immigratiebeleid;

  · drugsbestrijding;

  · bestrijding van fraude van internationale omvang;

  · justitiële samenwerking in burgerlijke zaken en in strafzaken;

  · douanesamenwerking;

  · politiële samenwerking.

Vervolgens is de samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken gereorganiseerd bij het Verdrag van Amsterdam met als doel een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen. Enkele sectoren zijn naar het communautaire kader overgeheveld of met andere woorden "gecommunautariseerd" (asiel, immigratie, overschrijding van de buitengrenzen, justitiële samenwerking in burgerlijke zaken).

Zie:

Communautarisering
Passerelle (communautaire)
Pijlers van de Europese Unie
Gemeenschappelijk standpunt

Terug naar de inhoudsopgave