Home

Trefwoorden

Burgerschap van de Unie

Elk individu dat de nationaliteit van een lidstaat heeft, wordt beschouwd als een burger van de Unie. Het burgerschap van de Unie brengt vier specifieke rechten met zich:

    · het recht om in de gehele Unie vrij te reizen en te verblijven;

    · het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in de staat van verblijf;

    · de diplomatieke en consulaire bescherming van de autoriteiten van elke lidstaat indien de lidstaat waaruit de betrokken burger afkomstig is, niet in een derde land is vertegenwoordigd;

    · het recht verzoekschriften in te dienen en zich tot de ombudsman te wenden.

Met nadruk zij erop gewezen dat de invoering van het burgerschap van de Unie het nationale burgerschap niet vervangt, maar aanvult.

Terug naar de inhoudsopgave