Home

Trefwoorden

Kaderbesluit

Het kaderbesluit is een instrument dat wordt gebruikt voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. Het kan op initiatief van de Commissie of een lidstaat worden voorgesteld en moet met eenparigheid van stemmen worden goedgekeurd. Het is verbindend voor de lidstaten ten aanzien van het te bereiken resultaat, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

Terug naar de inhoudsopgave