Home

Trefwoorden

Onthouding, constructieve (onthouding, positieve)

In het kader van het GBVB (Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid) wordt met constructieve onthouding bedoeld dat één van de lidstaten zich in de Raad van stemming onthoudt, zonder dat zulks een besluit met eenparigheid van stemmen in de weg staat.

De betrokken lidstaat is niet verplicht het besluit toe te passen, maar aanvaardt wel dat het besluit de Unie bindt. De betrokken lidstaat onthoudt zich van iedere handeling die het optreden van de Unie krachtens dit besluit zou kunnen doorkruisen.

Opting in (instapmogelijkheid)

De opting in-formule biedt een lidstaat die besloten heeft niet deel te nemen aan maatregelen waarin in de verdragen is voorzien, de mogelijkheid om te allen tijde op zijn standpunt terug te komen. Zo is bijvoorbeeld in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap een specifieke regeling voor Denemarken getroffen wat betreft titel IV van het verdrag, die betrekking heeft op visa, asiel, immigratie en andere beleidsterreinen die verband houden met het vrije verkeer van personen. Denemarken kan te allen tijde afzien van deze afwijking indien het Deense volk zich in die zin uitspreekt.

Opting out (mogelijkheid van niet-deelneming)

Met het concept opting-out wordt een afwijking bedoeld die wordt toegekend aan een lidstaat die zich niet bij de overige lidstaten op een welbepaald gebied van de communautaire samenwerking wenst aan te sluiten, en is bedoeld om een algemene blokkering te voorkomen. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk de wens uitgesproken niet deel te nemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU) die tot de aanneming van de euro leidt, en werden aan Denemarken soortgelijke afwijkingen toegekend met betrekking tot de EMU, defensie en Europees burgerschap.

Terug naar de inhoudsopgave