Home

Trefwoorden

Leesbaarheid van de Verdragen (vereenvoudiging van de Verdragen)

De leesbaarheid van de verdragen wordt vaak aan de orde gesteld in verband met de aard van de communautaire rechtsorde, die het resultaat is van opeenvolgende verdragen. Elk nieuw verdrag vult de vorige verdragen aan, maar houdt ook wijzigingen van die verdragen in, waardoor de tekst soms voor verschillende interpretaties vatbaar is en het geheel moeilijk te begrijpen wordt.

Zie:

Vereenvoudiging van de wetgeving
Doorzichtigheid

Terug naar de inhoudsopgave