Home

Trefwoorden

Medebeslissingsprocedure

De medebeslissingsprocedure is ingesteld door het Verdrag van Maastricht. Hierdoor krijgt het Europees Parlement de bevoegdheid besluiten tezamen met de Raad vast te stellen. In de praktijk heeft zij de wetgevende macht van het Europees Parlement op de volgende gebieden versterkt: vrij verkeer van werknemers, recht van vestiging, diensten, interne markt, onderwijs, gezondheid, consumenten, trans-Europese netwerken, milieu, cultuur en onderzoek.

De medebeslissingsprocedure is door het Verdrag van Amsterdam uitgebreid tot nieuwe aangelegenheden, met name sociale uitsluiting, volksgezondheid en bestrijding van fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap.

Zie:

Raad van de Europese Unie
Europees Parlement

Terug naar de inhoudsopgave