Home

Trefwoorden

Uitbreiding

Tot vandaag zijn er vier maal nieuwe lidstaten tot de Europese Gemeenschap toegetreden. Hierdoor is de Gemeenschap van de zes "pionierstaten" - België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland - met negen andere landen uitgebreid. Deze vier achtereenvolgende uitbreidingen betroffen:

    · 1973 : Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;

    · 1981 : Griekenland;

    · 1986 : Spanje en Portugal;

    · 1995 : Finland, Oostenrijk en Zweden.

Om tot de Europese Unie te kunnen toetreden, moet iedere kandidaat-lidstaat voldoen aan een aantal criteria die in 1993 door de Europese Raad van Kopenhagen zijn vastgesteld (de criteria van Kopenhagen).

De volgende toetredingsgolf zou gepaard moeten gaan met een hervorming van de instellingen, die ervoor moet zorgen dat de Europese Unie met een veel groter aantal leden toch doeltreffend blijft werken.

Terug naar de inhoudsopgave