Home

Forum

De toekomst van de Europese Unie - Verklaring van Laken -

Om het debat te verbreden en alle burgers erbij te betrekken, wordt een Forum opengesteld voor organisaties die de civiele samenleving vertegenwoordigen (sociale partners, bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, academische kringen, enz.). Het is een gestructureerd netwerk van organisaties betreffen die regelmatig over de besprekingen van de Conventie zullen worden ge´┐Żnformeerd. Hun bijdragen zullen aan het debat worden toegevoegd. Zij zullen op een door het Praesidium vast te stellen wijze kunnen worden gehoord of geraadpleegd over specifieke vraag-stukken.