Home

Bijdragen van leden van de Conventie

Bijdrage van Lord Tomlinson, plaatsvervangend lid van de Conventie:"Vereenvoudiging van de begrotingsprocedure van de EU:tiebreakregeling"
  25/03/2003      CONV 634/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Timothy Kirkhope, lid van de Conventie - "Initiatiefrecht voor het Europees Parlement:voorstellen voor een nieuw Europees wetgevingsproces"
  20/03/2003      CONV 632/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Dini en Duff "De Conventie en het tijdsschema van de Intergouvernementele Conferentie"
  19/03/2003      CONV 626/03  Formaat PDF
 
Verslagen van het Select Committee van het Hogerhuis over de Europese Unie, ingediend door Lord Tomlinson en Lord Maclennan "De toekomst van Europa:Constitutioneel verdrag - ontwerp-artikelen 24-33 - nationale parlementen en subsidiariteit - de beoogde protocollen"
  17/03/2003      CONV 625/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Oguz Demiralp, lid van de Conventie - "Tijdens de bijkomende plenaire zitting van 5 maart 2003 besproken punten"
  14/03/2003      CONV 622/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Alfonso Dastis en Gijs De Vries, leden van de Conventie - "Voorstellen voor het waarborgen van een efficiënte en effectieve werkwijze van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg"
  13/03/2003      CONV 620/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer John Walls Cushnahan - "Verbetering van de doeltreffendheid van het extern beleid van de EU"
  14/03/2003      CONV 615/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Danuta Hübner, lid van de Conventie:"Titel III van het ontwerp van constitutioneel verdrag (artikelen 8 - 16)"
  12/03/2003      CONV 613/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van leden van de Conventie:"Initiatief om het Handvest van de grondrechten op te nemen in de Europese grondwet"
  11/03/2003      CONV 607/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Antonio Nazaré Pereira, plaatsvervangend lid van de Conventie:"Beleidslijnen voor de parlementaire follow-up van het Europees veiligheids- en defensiebeleid (EVDB)"
  11/03/2003      CONV 606/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Elena Paciotti, plaatsvervangend lid van de Conventie:"Opmerkingen over het ontwerp voor de artikelen 24 en 25 van het constitutioneel verdrag"
  10/03/2003      CONV 605/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van the Earl of Stockton, plaatsvervangend lid van de Conventie:"De hervorming van het institutioneel kader"
  10/03/2003      CONV 604/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Lena Hjelm-Wallén en mevrouw Hildegard Puwak, leden van de Conventie:"Gelijkheid van mannen en vrouwen"
  10/03/2003      CONV 603/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Dominique de Villepin, lid van de Conventie, en mevrouw Ana Palacio, plaatsvervangend lid van de Conventie:- "Voor een versterking van de operationele politieke samenwerking"
  07/03/2003      CONV 600/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van verscheidene leden van de Conventie "De te Nice en te Laken vastgestelde data van de IGC handhaven"
  07/03/2003      CONV 599/03  Formaat PDF
 
Verslag van de Beperkte commissie Europese Unie van het Hogerhuis, ingediend door Lord Tomlinson en Lord Maclennan "Bijdrage aan de besprekingen van de Conventie"
  06/03/2003      CONV 598/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Erwin Teufel, lid van de Conventie, en de heer Wolfgang Senff, plaatsvervangend lid van de Conventie:"Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid"
  05/03/2003      CONV 597/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Alain Lamassoure, de heer Josef Zieleniec, mevrouw Irena Belohorska, de heer Jose Borrell Fontelles, de heer Proinsias de Rossa, de heer Andrew Duff, de heer Ben Fayot, de heer Kimmo Kiljunen, de heer René Van Der Linden, mevrouw Hanja Maij-Weggen, de heer Alojz Peterle, mevrouw Anne Van Lancker, leden van de Conventie, en de heer Filadelfio Guido Basile, de heer Mihael Brejc, de heer Carlos Carnero González, mevrouw Piia-Noora Kauppi, Lord Robert Maclennan of Rogart, mevrouw Marie Nagy, de heer Nicolas Schmit, de heer Adrian Severin, de heer Istvan Szent-Ivanyi, mevrouw Androula Vassiliou, plaatsvervangende leden van de Conventie, de heer Roger Briesch, de heer Emilio Gabaglio, mevrouw Claude Du Granrut, waarnemers bij de Conventie "Bijdrage aan de besprekingen van de Conventie"
  03/03/2003      CONV 596/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Ana Palacio en de heer Peter Hain, leden van de Conventie:"De instellingen van de Unie"
  28/02/2003      CONV 591/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van verscheidene leden van de Conventie
  28/02/2003      CONV 590/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Rytis Martikonis, lid van de Conventie:- Standpunt van de regering van Litouwen over de institutionele hervorming van de EU
  28/02/2003      CONV 589/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer John Burton, lid van de Conventie:"Voorstel tot aanneming van het systeem van evenredige vertegenwoordiging met één overdraagbare stem als het uniforme kiesstelsel voor de verkiezingen voor het Europees Parlement".
  27/02/2003      CONV 585/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Sandra Kalniete, lid van de Conventie:- "De beginselen voor de opstelling van het constitutioneel verdrag"
  26/02/2003      CONV 581/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Jozsef Szajer, lid van de Conventie - "Eenheid in verscheidenheid"
  26/02/2003      CONV 580/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Vytenis Povilas Andriukaitis, lid van de Conventie:"Ontwerp voor de artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag"
  26/02/2003      CONV 578/03  Formaat PDF
 
1 2 3 4 x 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.