Home

Bijdragen van leden van de Conventie

Bijdrage van mevrouw Evelin Lichtenberger, de heer John Gormley, de heer Neil MacCormick, mevrouw Marie Nagy, de heer Danny Pieters en mevrouw Renée Wagener, plaatsvervangende leden van de Conventie, en de heer Johannes Voggenhuber, lid van de Conventie:"Duurzaamheid en bescherming van het milieu opnemen in het toekomstige verdrag"
  07/01/2003      CONV 474/03  Formaat PDF
 
Gezamenlijke bijdrage van Frankrijk en Duitsland over economisch bestuur
  22/12/2002      CONV 470/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Hildegard Puwak, lid van de Conventie, en de heer Constantin Ene, plaatsvervangend lid van de Conventie, ter ondersteuning van de mededeling van de Commissie over de institutionele architectuur van de EU
  18/12/2002      CONV 469/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Marie Nagy, plaatsvervangend lid van de Conventie, en de heer Voggenhuber, lid van de Conventie:"Diensten van algemeen belang"
  07/01/2003      CONV 468/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Alain Lamassoure en Elmar Brok, leden van de Conventie, en de heer Joachim Wuermeling, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Verklaringen van nationale parlementen in de preambule van de grondwet? Een tamelijk onconventioneel voorstel"
  18/12/2002      CONV 467/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Jacob Söderman, lid van de Conventie "De plaats van de Europese ombudsman in de toekomstige Europese Grondwet"
  17/12/2002      CONV 466/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Andrew Duff, lid van de Conventie "Het voorontwerp van constitutioneel verdrag (CONV 369/02):een beoordeling"
  16/12/2002      CONV 465/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Marietta Giannakou, lid van de Conventie - "Drugsbestrijding:een nieuwe doelstelling van de gedeelde bevoegdheden van de EU"
  16/12/2002      CONV 464/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Marietta Giannakou, lid van de Conventie - "Het Europees veiligheids- en defensiebeleid"
  16/12/2002      CONV 463/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Pascale Andréani, plaatsvervangend lid van de Conventie "De plaats van de cultuur in het toekomstige verdrag"
  17/12/2002      CONV 460/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Louis Michel, Gijs de Vries, Jacques Santer, leden van de Conventie - "Benelux Memorandum:een evenwichtig institutioneel kader voor een uitgebreide, meer efficiënte en transparante Unie"
  11/12/2002      CONV 457/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Antonio Tajani, lid van de Conventie - "Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid"
  11/12/2002      CONV 456/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Josep Borrel, lid van de Conventie, Carlos Carnero en Diego López Garrido, plaatsvervangende leden van de Conventie:"Een Europese constitutie voor vrede, solidariteit en mensenrechten"
  11/12/2002      CONV 455/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Josep Borrell, lid van de Conventie, Carlos Carnero en Diego López Garrido, plaatsvervangende leden van de Conventie - "Verzoek om integratie van het genderperspectief in het voorontwerp van een constitutioneel verdrag"
  11/12/2002      CONV 454/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Alain Lamassoure, lid van de Conventie "Hervorming van het Europees Parlement"
  11/12/2002      CONV 453/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Alain Lamassoure, lid van de Conventie "Nieuwe instellingen van een nieuw Europa"
  11/12/2002      CONV 452/02  Formaat PDF
 
Mededeling van de Commissie, toegezonden door de heren Barnier en Vitorino, leden van de Conventie:"Vrede, vrijheid en solidariteit voor de Europese Unie - Mededeling van de Commissie over de institutionele structuur"
  05/12/2002      CONV 448/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van Prof. Jürgen Meyer, lid van de Conventie - "Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid"
  12/12/2002      CONV 447/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Georges Katiforis, lid van de Conventie "De verdragen en de bescherming van de burgers tegen ongelukken en rampen"
  02/12/2002      CONV 444/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Paraskevas Avgerinos, lid, en de heer Panayotis Ioakimidis, plaatsvervangend lid van de Conventie "The Draft Constitutional Treaty:Preliminary Observations"
  02/12/2002      CONV 443/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Renée Wagener, lid van de Conventie:"Het beginsel van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen moet in het toekomstige constitutionele verdrag worden genoemd"
  29/11/2002      CONV 440/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Jürgen Meyer, lid van de Conventie:"De uitvoerbaarheid van het Handvest van de grondrechten en verbetering van de rechtsmiddelen van het individu"
  29/11/2002      CONV 439/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van Lord Tomlinson, lid van de Conventie:"The European Ombudsman should be included in the draft constitutional Treaty"
  03/05/2002      CONV 438/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Hannes Farnleitner en Reinhard E. Bösch, leden van de Conventie:"Een nieuwe impuls voor het Europees veiligheids- en defensiebeleid"
  28/11/2002      CONV 437/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Elmar Brok, lid van de Conventie:"Wat er in de grondwet van de Europese Unie moet staan over "vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid""
  28/11/2002      CONV 436/02  Formaat PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 x 10 11 12 13 14 15 16

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.