Home

Bijdragen van leden van de Conventie

Bijdrage van de heer Emilio Gabaglio, waarnemer bij de Conventie "Het EVV en de Europese Conventie"
  12/06/2003      CONV 799/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van Prof. Edmund Wittbrodt, lid van de Europese Conventie en mevrouw Marta Fogler, plaatsvervangend lid van de Europese Conventie:- "Formuleringen voor de ontwerp-preambule opgesteld door het Praesidium van de Conventie"
  06/06/2003      CONV 795/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van een aantal leden van de Conventie:"Artikel 3:De doelstellingen van de Unie - voorstel tot toevoeging van een nieuw lid 6"
  06/06/2003      CONV 794/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Elena Paciotti, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Een duurzame grondwet kan niet voorbijgaan aan de regels van de democratie "
  06/06/2003      CONV 793/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer John Cushnahan, plaatsvervangend lid van de Conventie:- "Ontwerp-grondwet van het praesidium"
  04/06/2003      CONV 790/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Gabriel Cisneros Laborda, lid van de Conventie:- "Voorstel betreffende de ordening van het constitutioneel verdrag"
  02/06/2003      CONV 787/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Cristiana Muscardini, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Opneming van het Handvest van de grondrechten in het Constitutioneel Verdrag"
  02/06/2003      CONV 785/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Christinana Muscardini, lid van de Conventie - "Nauwere samenwerking"
  02/06/2003      CONV 784/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Peter Hain, mevrouw Lena Hjelm-Wallen, mevrouw Danuta Hübner, de heer Ivan Korcok, de heer Dick Roche, de heer Tunne Kelam, de heer Rein Lang, leden van de Conventie en de heer Henrik Hololei, de heer Bobby McDonagh, mevrouw Ana Palacio, de heer Robert Zile, de heer Pat Carey, de heer Kenneth Kvist, de heer Urmas Reinsalu, Lord Tomlinson en mevrouw Liina Tonisson, plaatsvervangende leden van de Conventie:- "De artikelen III-59 en III-60 in het ontwerp van een constitutioneel verdrag van de EU"
  03/06/2003      CONV 782/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren David Heathcoat-Amory, Jan Zahradil, Jens-Peter Bonde en Peter Skaarup, leden van de Conventie, en de heren Alexander Earl of Stockton, Francesco Speroni en William Abitbol, plaatsvervangende leden van de Conventie "Een stem voor miljoenen"
  03/06/2003      CONV 781/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Lamassoure, lid van de Conventie "Voor een doeltreffend en democratisch wetgevingsproces "
  02/06/2003      CONV 778/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Elena Paciotti, plaatsvervangend lid van de Conventie - "De grondbeginselen van de Unie verduidelijken"
  02/06/2003      CONV 777/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Elena Paciotti, plaatsvervangend lid van de Conventie - Niet alleen veiligheid en justitie, maar ook vrijheid"
  02/06/2003      CONV 776/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Esko Helle, plaatsvervangend lid van de Conventie "Het voorzitterschap van de instellingen van de Unie"
  02/06/2003      CONV 775/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer David Heathcoat-Amory, mevrouw Irene Belohorska, de heer Jan Zahradil, de heer Jens-Peter Bonde, de heer Peter Skaarup, leden van de Conventie en de heer Esko Seppanen, de heer John Gormley, de heer Per Dalgaard, de heer William Abitbol, plaatsvervangende leden van de Conventie:"Minderheidsnota - Het Europa van de democratieën"
  30/05/2003      CONV 773/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Frantisek Kroupa, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Formulering van een deel van de preambule van het Constitutioneel Verdrag van de EU"
  28/05/2003      CONV 769/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Frantisek Kroupa, plaatsvervangend lid van de Conventie "Opmerkingen over de werkwijze van de Conventie"
  28/05/2003      CONV 768/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Patrick Dewael, waarnemer van het Comité van de Regio's bij de Conventie:"Het subsidiariteitsbeginsel"
  08/05/2003      CONV 767/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders van verscheidene staten:"Een grondwet van de Unie voor allen - een succes voor de Conventie"
  28/05/2003      CONV 766/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Bonde, lid van de Conventie, ondertekend door 168 leden en plaatsvervangende leden van de Conventie:- "Aan de Conventie voorgelegd voorstel inzake transparantie"
  28/05/2003      CONV 765/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Duff, lid van de Conventie "Wijze van inwerkingtreding van de Grondwet "
  28/05/2003      CONV 764/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van dr. Alfred Sant, lid van de Conventie, en dr. George Vella, plaatsververvangend lid van de Conventie:- "Algemene opmerkingen over het ontwerp van het constitutioneel verdrag"
  26/05/2003      CONV 763/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Lone Dybkjaer, plaatsvervangend lid van de Conventie:"Gendergelijkheid in het Europees constitutioneel verdrag"
  23/05/2003      CONV 762/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Kimmo Kiljunen, lid van de Conventie "Samenwerking tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement"
  23/05/2003      CONV 760/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Cristiana Muscardini, lid van de Conventie "De bescherming van de consument"
  22/05/2003      CONV 756/03  Formaat PDF
 
1 x 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.