Home

Bijdragen van leden van de Conventie

Bijdrage van de heer Wittbrodt, lid van de Conventie, en mevrouw Fogler, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Bijdrage inzake nauwere samenwerking op het gebied van het Europees defensiebeleid"
  07/07/2003      CONV 846/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Esko Helle, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Het werk van de Conventie loopt ten einde"
  07/07/2003      CONV 845/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer David Heathcoat-Amory, lid van de Conventie - "wanbeheer"
  07/07/2003      CONV 844/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Manfred Dammeyer, waarnemer bij de Conventie:- "Adviesbevoegdheid van het Comité van de Regio's"
  07/07/2003      CONV 843/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Hanja Maij-Weggen, lid van de Conventie - "Dierenbescherming in deel III van de Europese Grondwet"
  03/07/2003      CONV 842/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Elena Paciotti, plaatsvervangend lid van de Conventie "Opmerkingen bij artikel III-230 (CONV 836/03)"
  03/07/2003      CONV 841/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Elena Paciotti, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Technische aanpassingen in deel III van de Grondwet"
  30/06/2003      CONV 840/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Barnier en Vitorino, leden van de Conventie:- "Gezamenlijke dienst vor extern optreden"
  30/06/2003      CONV 839/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Andrew Duff, lid van de Conventie - "Zorgen dat de Grondwet werkt:stemmen met gekwalificeerde meerderheid, medebeslissing en uitvoerende verantwoordingsplicht - met voorstellen voor procedurele wijzigingen in deel III"
  01/07/2003      CONV 838/1/03 REV1 Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Andrew Duff, lid van de Conventie - "Zorgen dat de Grondwet werkt:stemmen met gekwalificeerde meerderheid, medebeslissing en uitvoerende verantwoordingsplicht - met voorstellen voor procedurele wijzigingen in deel III"
  30/06/2003      CONV 838/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Pierre Lequiller, lid van de Conventie:- "Voorstel voor een evenwichtige en doelmatige samenstelling van de Commissie"
  30/06/2003      CONV 837/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Jens-Peter Bonde aan de Conventie Voorstel inzake transparantie, ondertekend door 200 leden en plaatsvervangende leden
  10/07/2003      CONV 830/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de zes waarnemers bij de Conventie:"Resolutie over de aanbevelingen van de Conventie"
  09/07/2003      CONV 827/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Lena Hjelm-Wallén, mevrouw Teija Tiilikainen, de heer Peter Hain, de heer Gijs de Vries, leden van de Conventie, en de heer Hendrik Hololei, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Wijzigingsvoorstel voor artikel III.3"
  08/07/2003      CONV 826/03  Formaat PDF
 
Resolutie van de heer Lamberto Dini, lid van de Conventie, en de heer Filadelfio Basile, plaatsvervangend lid van de Conventie
  09/07/2003      CONV 825/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Bonde, lid van de Conventie:"Elke lidstaat moet één vertegenwoordiger in de Commissie heben"
  27/06/2003      CONV 819/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Luís Queiró, plaatsvervangend lid van de Conventie "Verklaring over het ontwerp van Constitutioneel Verdrag"
  23/06/2003      CONV 818/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Alexandru Athanasiu, lid van de Conventie
  17/06/2003      CONV 816/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Pervenche Berès, mevrouw Maria Berger, de heer Carlos Carnero Gonzales, mevrouw Elena Pacotti, plaatsvervangende leden van de Conventie, en de heer Olivier Duhamel en mevrouw Anne van Lancker, leden van de Conventie:"Het Europa dat wij nodig hebben:de voornaamste eisen van het nieuwe federalisme"
  16/06/2003      CONV 813/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Daniel Valtchev, lid van de Conventie "Bijdrage voor de zitting van de Europese Conventie op 11-13 juni 2003"
  12/06/2003      CONV 812/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van zes waarnemers bij de Conventie (Comité van de Regio's) over de methode van de Conventie
  11/06/2003      CONV 810/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van The Earl of Stockton, plaatsvervangend lid van de Conventie:- "Bevestiging van de doelstellingen van de verklaring van Laken"
  16/06/2003      CONV 808/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Timothy Kirkhope, lid van de Conventie:- "Een vereenvoudigd Verdrag voor een Europese Gemeenschap:een behoudend alternatief voor het ontwerp van het Praesidium"
  16/06/2003      CONV 807/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Edmund Wittbrodt, lid van de Conventie, en mevrouw Marta Fogler, plaatsvervangend lid van de Conventie:"Onze Grondwet wordt democratisch genoemd omdat de macht niet in handen is van een minderheid, maar van heel het volk."
  10/05/2003      CONV 806/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van zes waarnemers bij de Conventie (Comité van de Regio's):wijzigingsvoorstellen voor de artikelen 18, 31 en 45 van de Grondwet
  16/06/2003      CONV 803/03  Formaat PDF
 
x 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.