Home

Documenten van de Conventie

Verslag van het Select Committee van het Hogerhuis over de Europese Unie, ingediend door Lord Tomlinson en Lord Maclennan:"De toekomst van Europa:Constitutioneel verdrag - artikelen 33-37 (het democratisch leven van de Unie)"
  15/05/2003      CONV 744/03  Formaat PDF
 
Tekst toegezonden door de heer Dick Roche, lid van de Conventie:- "Gezamenlijke standpuntnota over ontwikkelingssamenwerking in het nieuwe verdrag voor de Europese Unie"
  15/05/2003      CONV 743/03  Formaat PDF
 
Verslag van het Select Committee van het Hogerhuis over de Europese Unie, ingediend door Lord Tomlinson en Lord Maclennan:"De toekomst van Europa:Constitutioneel verdrag - ontwerp-artikelen betreffende extern optreden"
  15/05/2003      CONV 741/03  Formaat PDF
 
Verslag van het Select Committee van het Hogerhuis over de Europese Unie, ingediend door Lord Tomlinson en Lord Maclennan:"De toekomst van Europa:Constitutioneel verdrag - ontwerp-artikelen over de instellingen"
  15/05/2003      CONV 740/03  Formaat PDF
 
De rol van de nationale parlementen in de ontwerp-Grondwet
  14/05/2003      CONV 738/03  Formaat PDF
 
Vertaling van een brief van de heer P. Hain, lid van de Conventie, aan voorzitter Giscard d'Estaing, betreffende het Handvest
  13/05/2003      CONV 736/03  Formaat PDF
 
Artikelen over het Hof van Justitie en de Rechtbank
  12/05/2003      CONV 734/03  Formaat PDF
 
Tekst toegezonden door de heer Josef Zielenic, lid van de Conventie:- "96e Resolutie van de Senaat van de Tsjechische Republiek betreffende het toekomstige Constitutioneel Verdrag van de EU"
  08/05/2003      CONV 731/03  Formaat PDF
 
Deel II van de Grondwet - Tweede verslag van de groep deskundigen die door de Juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn aangewezen
  12/05/2003      CONV 729/03  Formaat PDF
 
Ontwerp-tekst van deel IV met toelichtingen
  26/05/2003      CONV 728/03  Formaat PDF
 
Ontwerp-tekst van een aantal afdelingen van deel III, met toelichting
  27/05/2003      CONV 727/03  Formaat PDF
 
Ontwerp-tekst van een aantal afdelingen van deel III, met toelichting
  28/05/2003      CONV 727/03 COR2 Formaat PDF
 
Ontwerp-tekst van een aantal afdelingen van deel III, met toelichting
  28/05/2003      CONV 727/03 COR1 Formaat PDF
 
Ontwerp-tekst van deel II met commentaar
  26/05/2003      CONV 726/03  Formaat PDF
 
Ontwerp-Grondwet, Volumen II - Ontwerp-tekst van de delen II, III en IV
  27/05/2003      CONV 725/03  Formaat PDF
 
Ontwerp-Grondwet, Volumen II - Ontwerp-tekst van de delen II, III en IV
  28/05/2003      CONV 725/03 COR1 Formaat PDF
 
Nauwere samenwerking - Artikel 32 ter, Titel V, deel I, en artikelen I tot en met P, deel II van de Grondwet
  14/05/2003      CONV 723/03  Formaat PDF
 
Preambule
  28/05/2003      CONV 722/03  Formaat PDF
 
Schrijven van de voorzitter aan de leden van de Conventie betreffende de werkmethode van de Conventie in haar slotfase
  08/05/2003      CONV 721/03  Formaat PDF
 
Motie uit hoofde van artikel 2 van de werkmethoden van de Conventie betreffende extra bijeenkomsten van de Conventie
  08/05/2003      CONV 720/03  Formaat PDF
 
donderdag 15 en vrijdag 16 mei 2003
  08/05/2003      CONV 717/03  Formaat PDF
 
Brief van de heren Farnleitner en Michel betreffende de studiegroep Hof van Justitie
  06/05/2003      CONV 716/03  Formaat PDF
 
Opinieonderzoek betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
  30/04/2003      CONV 712/03  Formaat PDF
 
Verslag van het Select Committee van het Hogerhuis over de Europese Unie, ingediend door Lord Tomlinson en Lord Maclennan "De toekomst van Europa - verslagen van de werkgroep van de Conventie over defensie en extern optreden"
  02/05/2003      CONV 710/03  Formaat PDF
 
Analyse van de wijzigingsvoorstellen betreffende:- de instellingen van de Unie, ontwerp-artikelen betreffende deel I, titel IV, van de Grondwet (artikelen 14, 15, 16, 16 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 23) - Het democratisch leven (deel I, titel VI, artikel X)
  09/05/2003      CONV 709/03  Formaat PDF
 
1 2 x 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.