Home

Documenten van de Conventie

Eerbiediging van de beginselen van godsdienstvrijheid en van scheiding tussen kerk en staat
  26/02/2003      CONV 587/03  Formaat PDF
 
Indicatief werkprogramma
  27/02/2003      CONV 586/03  Formaat PDF
 
Ontwerp-protocollen betreffende:- de toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel - de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie
  27/02/2003      CONV 579/03  Formaat PDF
 
Reacties op de ontwerp-artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag - Analyse
  26/02/2003      CONV 574/1/03 REV1 Formaat PDF
 
Reacties op de ontwerp-artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag - analyses
  21/02/2003      CONV 574/03  Formaat PDF
 
Ontwerp-artikelen 24 tot en met 33 van het Constitutioneel Verdrag
  26/02/2003      CONV 571/03  Formaat PDF
 
(title not available)
  19/02/2003      CONV 565/03  Formaat PDF
 
Syntheseverslag van de plenaire zitting - Brussel, 6 en 7 februari 2003
  13/02/2003      CONV 548/03  Formaat PDF
 
Presentielijst van de vergadering van 6 en 7 februari 2003
  11/02/2003      CONV 547/03  Formaat PDF
 
Studiegroep Hof van Justitie
  07/02/2003      CONV 543/03  Formaat PDF
 
Mandaat voor de groep deskundigen die door de juridische diensten zijn aangewezen
  06/02/2003      CONV 529/03  Formaat PDF
 
Ontwerp voor de artikelen 1 tot en met 16 van het Constitutioneel Verdrag
  06/02/2003      CONV 528/03  Formaat PDF
 
Synthese van de werkzaamheden van de Contactgroep regio's en plaatselijke gemeenschappen
  31/01/2003      CONV 523/03  Formaat PDF
 
AGENDA van: de zitting van de EUROPESE CONVENTIE op: donderdag 6 en vrijdag 7 februari 2003
  30/01/2003      CONV 519/03  Formaat PDF
 
Regionale en lokale dimensie in Europa
  29/01/2003      CONV 518/03  Formaat PDF
 
door de heer Íñigo Méndez de Vigo y Montojo ingezonden resoluties van het Europees Parlement "Rol van de regionale en lokale overheden bij de Europese opbouw" "De typologie van besluiten en de hiërarchie van normen in de Europese Unie"
  29/01/2003      CONV 517/03  Formaat PDF
 
Syntheseverslag van de plenaire zitting - Brussel, 20 en 21 januari 2003
  27/01/2003      CONV 508/03  Formaat PDF
 
Presentielijst van de vergadering van 20 en 21 januari 2003
  22/01/2003      CONV 502/03  Formaat PDF
 
Presentielijst van de vergadering van 20 december 2002
  13/01/2003      CONV 482/03  Formaat PDF
 
De werking van de instellingen
  10/01/2003      CONV 477/03  Formaat PDF
 
(title not available)
  10/01/2003      CONV 475/03  Formaat PDF
 
Syntheseverslag over de plenaire zitting - Brussel, 20 december 2002
  23/12/2002      CONV 473/02  Formaat PDF
 
AGENDA van: de zitting van de EUROPESE CONVENTIE
  13/12/2002      CONV 462/02  Formaat PDF
 
Presentielijst van de vergadering van 5 en 6 december 2002
  16/12/2002      CONV 458/02  Formaat PDF
 
Syntheseverslag van de plenaire zitting - Brussel, 5 en 6 december 2002
  13/12/2002      CONV 449/02  Formaat PDF
 
1 2 3 4 5 x 7 8 9 10 11 12

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.