Home

Bijdragen van leden van de Conventie

Bijdrage van de heer Gabriel Cisneros Laborda, lid van de Conventie, en mevrouw Ana Palacio en de heer Alejandro Muñoz Alonzo, plaatsvervangende leden van de Conventie - "Debat over de toekomst van Europa"
  28/04/2003      CONV 690/1/03 REV1 Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Ana Palacio, plaatsvervangend lid van de Conventie - "Debat over de toekomst van Europa"
  22/04/2003      CONV 690/03  Formaat PDF
 
Verklaring over een versterkt institutioneel partnerschap tussen de Raad van Europa en de Europese Unie
  14/04/2003      CONV 688/03  Formaat PDF
 
Bijdrage aan het debat over de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (artikel 31, deel I, en de artikelen 1 t/m 23, deel II, van de Grondwet)
  14/04/2003      CONV 687/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Sylvia-Yvonne Kaufmann, lid van de Conventie - "Verdragsvereisten voor een vredesgezind Europa"
  11/04/2003      CONV 681/03  Formaat PDF
 
"Voorstel inzake institutionele hervorming"
  11/04/2003      CONV 680/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Filadelfio Guido Basile, plaatsvervangend lid van de Conventie - Over het vraagstuk van de religieuze wortels
  09/04/2003      CONV 678/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Edmund Wittbrodt, lid van de Conventie "Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid"
  09/04/2003      CONV 676/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Kimmo Kiljunen, de heer Matti Vanhanen, leden van de Conventie, en de heer Esko Helle en mevrouw Riitta Korhonen,, plaatsvervangende leden van de Conventie "De toekomst van de Europese Unie - sociale partners in de handhaving van het welzijn"
  04/04/2003      CONV 669/03  Formaat PDF
 
Bijdrage ingediend door de heer Dominique de Villepin, lid van de Conventie - "De hervorming van de financiële bepalingen van het Verdrag"
  03/04/2003      CONV 668/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Caspar Einem en Hannes Farnleitner, leden van de Conventie, en van mevrouw Maria Berger en de heren Reinhard Rack en Gerhard Tusek, plaatsvervangende leden van de Conventie "Voorstel van het Praesidium voor een aanpak met betrekking tot het Euratom- Verdrag (CONV 621/03)"
  02/04/2003      CONV 666/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Pál Vastagh, lid van de Conventie - "Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid"
  02/04/2003      CONV 665/03  Formaat PDF
 
Frans-Nederlandse bijdrage van de heren Gijs de Vries en Dominique de Villepin:"Versterking van de rol van de Commissie"
  02/04/2003      CONV 664/03  Formaat PDF
 
Verslag van het Select Committee van het Hogerhuis over de Europese Unie, ingediend door Lord Tomlinson en Lord Maclennan "Ontwerp-artikel 31 en ontwerp-artikelen van deel 2 (vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid)"
  03/04/2003      CONV 663/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Cristiana Muscardini, lid van de Conventie:- "Voorstel voor de preambule"
  01/04/2003      CONV 660/03  Formaat PDF
 
"Opneming van het Handvest in het constitutioneel verdrag"
  14/04/2003      CONV 659/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van verschillende leden, plaatsvervangende leden en waarnemers:"Referendum over de Europese Grondwet"
  31/03/2003      CONV 658/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Lena Hjelm-Wallén, lid van de Conventie - "De open coördinatiemethode:ontwerp van een verdragsartikel"
  31/03/2003      CONV 653/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Lena Hjelm-Wallén en de heer Gijs de Vries, leden van de Conventie - "Het toekomstige begrotingsstelsel van de Unie"
  28/03/2003      CONV 651/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Michael Attalides, de heer Peter Balazs, de heer Henning Christophersen, de heer Hannes Farnleitner, mevrouw Lena Hjelm-Wallén, mevrouw Danuta Hübner, mevrouw Sandra Kalniete, de heer Jan Kohout, de heer Ivan Korcok, mevrouw Maglena Kuneva, de heer Ernani Lopes, de heer Rytis Martikonis, de heer Lennart Meri, de heer Dick Roche, de heer Dimitri Rupel, de heer Peter Serracino-Inglott, mevrouw Teija Tiilikainen, leden van de Conventie:- "Hervorming van de Instellingen:beginselen en premissen"
  28/03/2003      CONV 646/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Claudio Martini, waarnemer bij de Conventie:"Opneming van de regionale en lokale dimensie in de Europese Grondwet:noodzakelijke koppeling tussen de twee delen van het Verdrag"
  25/03/2003      CONV 640/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Péter Balázs en József Szájer, leden van de Conventie, en de heren Neil MacCormick, Péter Eckstein-Kovács en István Szent-Iványi, plaatsvervangende leden "Respect voor minderheden en de Europese constitutionele structuur"
  25/03/2003      CONV 639/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Lamberto Dini, lid van de Conventie - "Begrotingsdiscipline"
  25/03/2003      CONV 638/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van mevrouw Lena Hjelm-Wallén, lid van de Conventie:- "Toegang van het publiek tot documenten en vrijheid van meningsuiting voor EU-ambtenaren"
  25/03/2003      CONV 637/03  Formaat PDF
 
Bijdrage van Lord Tomlinson, plaatsvervangend lid van de Conventie:"EU-begroting:inbouwen van betere controle op goed financieel beheer"
  25/03/2003      CONV 635/03  Formaat PDF
 
1 2 3 x 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.