Home

Documenten van de Conventie

Verslag van het Select Committee van het Hogerhuis over de Europese Unie, ingediend door Lord Tomlinson en Lord Maclennan "De toekomst van Europa:constitutioneel verdrag - Ontwerp-artikelen 43-46 (lidmaatschap van de Unie) en algemene en slotbepalingen"
  30/04/2003      CONV 708/03  Formaat PDF
 
Analyse van de voorgestelde amendementen betreffende het externe optreden, inclusief het defensiebeleid:Ontwerp-artikelen met betrekking tot deel I, titel V (artikelen 29, 30, X), deel II, titel B, (artikelen 1 t/m 36), en hoofdstuk X (artikel X) van de Grondwet
  09/05/2003      CONV 707/03  Formaat PDF
 
Analyse van de voorgestelde amendementen betreffende het externe optreden, inclusief het defensiebeleid:Ontwerp-artikelen met betrekking tot deel I, titel V (artikelen 29, 30, X), deel II, titel B (artikelen 1 t/m 36 en hoofdstuk X (artikel X), van de Grondwet
  13/05/2003      CONV 707/03 COR1 Formaat PDF
 
Studie van het Europees Universitair Instituut, gepresenteerd door vice-voorzitter Amato:"Ten reflections on the Constitutional Treaty for Europe"
  28/04/2003      CONV 703/03  Formaat PDF
 
Presentielijst van de vergadering van 24 en 25 april 2003
  28/04/2003      CONV 702/03  Formaat PDF
 
Samenvattend verslag van de plenaire zitting - Brussel, 24 en 25 april 2003
  30/04/2003      CONV 696/03  Formaat PDF
 
Instellingen - Ontwerp-artikelen voor titel IV van deel I van de Grondwet
  23/04/2003      CONV 691/03  Formaat PDF
 
(title not available)
  15/04/2003      CONV 686/03  Formaat PDF
 
Ontwerp-artikelen betreffende extern optreden in het constitutioneel verdrag
  23/04/2003      CONV 685/03  Formaat PDF
 
Aanvullend mandaat voor de groep deskundigen die door de juridische diensten zijn aangewezen
  11/04/2003      CONV 682/03  Formaat PDF
 
Samenvattend verslag van de plenaire zitting - Brussel, 3 en 4 april 2003
  09/04/2003      CONV 677/03  Formaat PDF
 
Presentielijst van de vergadering van 3 en 4 april 2003
  09/04/2003      CONV 675/03  Formaat PDF
 
Samenvattend verslag van de extra plenaire zitting - Brussel, 26 maart 2003
  08/04/2003      CONV 674/03  Formaat PDF
 
Analyse van de voorgestelde amendementen betreffende de algemene en slotbepalingen:Ontwerp-artikelen voor deel III (artikelen A tot en met I)
  14/04/2003      CONV 673/03  Formaat PDF
 
Analyse van de voorgestelde amendementen betreffende de algemene en slotbepalingen:Ontwerp-artikelen voor deel III (artikelen A tot en met I)
  24/04/2003      CONV 673/03 COR1 Formaat PDF
 
Analyse van de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het lidmaatschap van de Unie:ontwerp-artikelen voor titel X van deel I (artikelen 43 t/m 46)
  14/04/2003      CONV 672/03  Formaat PDF
 
Reacties op ontwerp-artikel 42 (De Unie en haar naaste omgeving) - Analyse
  14/04/2003      CONV 671/03  Formaat PDF
 
Analyse van de wijzigingsvoorstellen betreffende het democratisch leven van de Unie:- Ontwerp-artikelen aangaande deel I van de Grondwet, Titel VI (artikelen 33 tot en met 37)
  15/04/2003      CONV 670/03  Formaat PDF
 
Analyse van de wijzigingsvoorstellen betreffende het democratisch leven van de Unie:- Ontwerp-artikelen aangaande deel I van de Grondwet, Titel VI (artikelen 33 tot en met 37)
  23/04/2003      CONV 670/03 COR1 Formaat PDF
 
Presentielijst van de extra vergadering van 26 maart 2003
  02/04/2003      CONV 662/03  Formaat PDF
 
Tekst toegezonden door de heer Nazaré Pereira, plaatsvervangend lid van de Conventie:- "Veiligheidsbeleid in een uitgebreid Europa"
  15/05/2003      CONV 661/03  Formaat PDF
 
Studiegroep eigen middelen
  31/03/2003      CONV 654/03  Formaat PDF
 
Het democratisch leven van de Unie
  02/04/2003      CONV 650/03  Formaat PDF
 
Titel IX:De Unie en haar naaste omgeving
  02/04/2003      CONV 649/03  Formaat PDF
 
Titel X:Het lidmaatschap van de Unie
  02/04/2003      CONV 648/03  Formaat PDF
 
1 2 3 x 5 6 7 8 9 10 11 12

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.