Home

Bijdragen van leden van de Conventie

"The role of the Regions with the legislative power in the EU"
  07/10/2002      CONV 321/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Pierre Lequiller, lid van de Conventie - "Een president voor Europa"
  07/10/2002      CONV 320/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Olivier Duhamel en mevrouw Pervenche Berès, leden van de Conventie:- "Pour un droit européen des services publics"
  07/10/2002      CONV 319/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Seppänen, plaatsvervangend lid van de Conventie:"Wat is democratie?"
  07/10/2002      CONV 318/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Robert Badinter, plaatsvervangend lid van de Conventie "Een Europese grondwet"
  30/09/2002      CONV 317/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Alain Lamassoure, lid van de Conventie "Beginselverklaring inzake de externe betrekkingen van de Unie"
  03/10/2002      CONV 315/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Louis Michel en Pierre Chevalier, leden van de Conventie "De rol van de nationale parlementen in de Europese Unie" "Voorstel voor een preventieve controle van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel"
  02/10/2002      CONV 308/1/02 REV1 Formaat PDF
 
Bijdrage van de heren Louis Michel en Pierre Chevalier, leden van de Conventie "De rol van de nationale parlementen in de Europese Unie"
  01/10/2002      CONV 308/02  Formaat PDF
 
(title not available)
  26/09/2002      CONV 301/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Neil MacCormick, plaatsvervangend lid van de Conventie "Democratie op talrijke niveaus:de Europese constitutionel hervorming"
  24/09/2002      CONV 298/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de Rt. Hon. David Heathcoat-Amory, lid van de Conventie "Een nieuwe toekomst voor Europa"
  24/09/2002      CONV 291/02  Formaat PDF
 
"Vereenvoudiging van de wetgevings- en begrotingsprocedures van de Europese Unie" - Bijdrage van mevrouw Marta Fogler, plaatsvervangend lid van de Conventie, en de heer Edmund Wittbrodt, lid van de Conventie
  01/10/2002      CONV 280/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Joachim Wuermeling, plaatsvervangend lid van de Conventie:"Hervorming van de EU:vragen bij het exclusief initiatiefrecht van de EU-Commissie"
  01/10/2002      CONV 279/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de Earl of Stockton, plaatsvervangend lid van de Conventie:"De toekomst van de EU:een positieve conservatieve benadering"
  24/09/2002      CONV 278/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Jens-Peter Bonde, lid van de Conventie "Welke toekomst voor Europa?"
  01/10/2002      CONV 277/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Jens-Peter Bonde, lid van de Conventie "True Subsidiarity"
  18/09/2002      CONV 276/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Neil MacCormick, plaatsvervangend lid van de Conventie "Subsidiarity, Common Sense, and Local Knowledge"
  18/09/2002      CONV 275/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Olivier Duhamel, lid van de Conventie:"De publieke omroep in de besprekingen van de Europese Conventie"
  12/09/2002      CONV 264/02  Formaat PDF
 
Vereenvoudiging van wetgevingsprocedures - Bijdrage van de heer Peter Serracino-Inglott, lid van de Conventie, en de heer John Inguanez, plaatsvervangend lid van de Conventie
  12/09/2002      CONV 263/02  Formaat PDF
 
"De vereenvoudiging van de wetgevingsprocedures en de instrumenten van de Europese Unie" - Bijdrage van de heer Józef Oleksy, lid van de Conventie
  11/09/2002      CONV 261/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Haemel, lid van de Conventie:"De complementaire rol van de nationale parlementen en het Europees Parlement"
  10/09/2002      CONV 255/02  Formaat PDF
 
"Wetgevings- en begrotingsprocedures" - Bijdrage van de heer Lamberto Dini, lid van de Conventie
  09/09/2002      CONV 245/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Hannes Farnleitner en de heer Reinhard E. Bösch, leden van de Conventie:"Het subsidiariteitsbeginsel toepassen"
  05/09/2002      CONV 241/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Filadelfio Basile, plaatsvervangend lid van de Conventie:"De rol van de nationale parlementen"
  05/09/2002      CONV 239/02  Formaat PDF
 
Bijdrage van de heer Hannes Farnleitner, lid van de Conventie:"Asiel, migratie en politiesamenwerking"
  05/09/2002      CONV 238/02  Formaat PDF
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x 13 14 15 16

 


Vele documenten zijn beschikbaar als PDF-bestand. Om deze documenten te kunnen lezen, bewaren en printen is versie 4.0 (of recenter) van Adobe Acrobat Reader nodig. Dit programma is gratis beschikbaar op www.adobe.com.