Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

Afdeling 5 - Civiele bescherming

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Suggestion for amendment of section by Joachim Wuermeling, Peter Altmaier
- Suggestion for amendment of section by Alberto Costa - Member - Guilherme d’Oliveira Martins - Alternate
- Suggestion for amendment of section by Teija Tiilikainen, Antti Peltomäki, Kimmo Kiljunen, Jari Vilén, Hannu Takkula and Esko Helle
- Suggestion for amendment of section by Erwin Teufel
- Suggestion for amendment of section by Dick Roche
- Suggestion for amendment of section by Mr Hain
- Suggestion for amendment of section by Joschka Fischer
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)