Home

VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA


Deel III van de Grondwet

HOOFDSTUK IV - RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

* Het is mogelijk dat de wijzigingsvoorstellen met betrekking tot dit artikel verwijzen naar de oude nummering van deel I van de ontwerp-Grondwet, dat op 28 mei 2003 is herzien.

- Proposition d'amendement au titre déposée par Ernâni Lopes et Manuel Lobo Antunes
- Suggestion for amendment of title by R. van der Linden (member), F. Timmermans (member)
- Suggestion for amendment of title by Jan Kohout
- Suggestion for amendment of title by Mr. Figeľ
- Suggestion for amendment of title by Maria Eduarda de Azevedo / António Nazaré Pereira
- Proposition d'amendement au titre déposée par Mme Muscardini
- Proposition d'amendement au titre déposée par Duhamel Olivier
- Suggestion for amendment of title by Timothy Kirkhope MEP
 
Laatst bijgewerkt op : 28/07/2003 (16:59)